دانلود پاورپوینت نرم افزار اکسپرت چویز به دو زبان انگلیسی و فارسی - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت نرم افزار اکسپرت چویز به دو زبان انگلیسی و فارسی - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت نرم افزار اکسپرت چویز به دو زبان انگلیسی و فارسی - 46 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

- برنامه ریزی استراتژیک
IT- تصمیم گیری های
- مدیریت نمونه کارها فناوری اطلاعات
- تخصیص بودجه
- مدیریت منابع انسانی
- مطالعات تجارت
- تصمیمات بازاریابی
- انتخاب فروشنده / منبع
- انتخاب محل
- پروژه / مدیریت ریسک

§
دسته:

دانلود پاورپوینت نرم افزار اکسپرت چویز به دو زبان انگلیسی و فارسی - 46 اسلاید

خرید آنلاین